Kuukausi: helmikuu 2021

Parhaaksi ei tulla vain lupauksia antamalla

Apteekin tehtävänä on lain mukaan sekä resepti- ja itsehoitolääkkeiden toimittaminen asiakkaille että lääkeneuvonta. Lääkkeiden toimitus ja lääkeneuvonta sujuvatkin apteekeissa mallikkaasti, jotkin apteekit jopa toimittavat lääkkeitä verkossa suoraan asiakkaille kotiin. Parantamisen varaa sen sijaan on asiakkaan kokonaishyvinvoinnin huomioimisessa ja kannustamisessa sen ylläpitoon.  Apteekkariliiton määrittelemissä apteekin eettisissä ohjeissa korostuu myös rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Terveyttä ja hyvinvointia on haastava, […]

Tunne ohjaa toimintaa

Intuitiotutkija Asta Raamin mukaan ihminen ajattelee kahdella eri mekanismilla. Tietoisesti ja intuitiolla. Vaikka kuinka haluaisimme – ja ehkä kuvittelemmekin – olevamme kaikessa rationaalisia, on aivomme kuitenkin synnynnäisesti intuitiiviset. Intuitio on ihmiselle luontainen tapa ajatella. Tietoinen ajattelu on hidasta, aikaa vievää ja välillä jopa työlästä. Sen sijaan intuition voisi sanoa olevan ajattelussamme läsnä melkeinpä herkeämättä. Ison […]

Tyytyväinen asiakas asioi ja ostaa

Asiakaskokemuksella on entistä suurempi merkitys asiakkaan sitoutumiseen ja sitouttamiseen – ja sitä kautta liiketoiminnan kannattavuuteen. Asiakaskokemusta ja kuluttajien mieltymyksiä mittaavia tutkimuksia julkaistaan Suomessakin kuukausittain. Mitäpä jos lähtisit viimeistään nyt tekemään bisnestä asiakas edellä? Pandemia-aikana asiakaskokemuksen merkitys on vain korostunut entisestään. Tämä selviää analytiikkayhtiö SAS Instituten vuonna 2020 valmistuneessa tutkimuksessa: 49 prosenttia vastaajista piti asiakaskokemusta tärkeämpänä […]

DiSC® -analyysi on avain parempaa vuorovaikutukseen

DiSC® -analyysi on avain parempaa vuorovaikutukseen

Everything DiSC® -analyysi on käyttäytymisprofiloinnin työkalumme, joka sanoittaa erilaisuutta sekä kehittää organisaation sisäistä dynamiikkaa ja vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Se on markkinoiden tutkituin ja kehittynein DiSC-tyyppinen vuorovaikutusprofiili. Everything DiSC -profiilit ovat Suomen oloihin validoituja, tieteellisesti tutkittuja henkilöprofiileja, jotka hyödyntävät tämän päivän psykometriikkaa. Ne havainnollistavat erilaisia käyttäytymistyylejä ja toimivat konkreettisina työkaluina, kun käsitellään ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita. Profiilit […]

Scroll to Top