Etäkoulutukset

Valmennusverstaan etäkoulutukset apteekeille

Etäkoulutuksessa opit myymään tehokkaammin, kohtaamaan asiakkaan luontevammin ja johtamaan apteekkia coachaavalla otteella. Etäkoulutukset koostuvat etäkoulutuspäivistä ja välitehtävistä. Tule mukaan!

VV

Proviisori myynnin ja asiakaspalvelun johtajana

Seuraava valmennus to 28.4., ke 4.5. ja  to 19.5. 

Valmentava ja tavoitteellinen johtamisote on vaikuttavin tapa johtaa apteekin asiakaskokemusta ja kasvattaa apteekin myyntiä!

Koulutuksen sisältö

1. osa to 28.4. klo 12:30 – 14:30

 • Lisämyyntiä erinomaisella asiakaskokemuksella → tavoitteena proaktiivinen asiakaskohtaamismalli
 • Arvomyynnin abc
 • Onnistunut vuorovaikutus asiakas- ja esimiestyössä
 • Markkinointi myynnin tukitoimena → potkua kampanjamyyntiin
 • Myyntikammon taklaaminen → asiantuntijuus tuo myyntiä!

→ Välitehtävä

2. osa ke 4.5. klo 12:30 – 14:30

 • Kuinka palvelua ja myyntiä johdetaan?
 • Johtamisen synkronointi → management ja leadership
 • Johtamisen parhaat käytännöt → visio, sitouttaminen ja toiminnan varmistaminen
 • Valmentava johtaminen osana esimiehen identiteettiä
 • Onnistunut ja valmentava palautekeskustelu

→ Välitehtävä

3.  osa 19.5. klo 12:30 – 14:30

 • Mikä muuttuu palkitsemisella?
 • Tavoitteillako tulokseen? Myynnin suunnitelmallisuus ja sen johtaminen
 • Osallistavat ja kannustavat palaverit
 • Alisuoriutumiseen puuttuminen ja motivointi
 • Oman työn kuormittavuuden hallinta ja itsensä johtaminen

→ Jatkotehtävä

Koulutuksen kohderyhmä

Myynnin ja asiakaskokemuksen kehittämisestä kiinnostuneet proviisorit ja apteekkarit. Koulutus sopii erinomaisesti jo kokeneille apteekkien ammattilaisille ja yhtä lailla uransa alkuvaiheessa oleville tuloksellisesta johtamisesta kiinnostuneille proviisoreille!

Aikataulu

28.4. klo 12:30 – 14:30
4.5. klo 12:30 – 14:30
19.5. klo 12:30 – 14:30

3 x 2 h etäkoulutus
Osioiden väleissä käytännön tehtäviä.

Hinta

790 € hlö (+ alv.) Kysy ryhmäalennuksista.

Ilmoittautuminen

maisa@valmennusverstas.fi
0400 435542

Koulutuksen hyödyt

Asiantuntijan myyntivalmennus apteekin ammattilaisille

Proaktiivinen ja positiivisesti poikkeava asiakaspalvelu on jokaisen apteekkityön ammattilaisen vastuulla!

Koulutuksen sisältö

syksyllä 2021 ja keväällä 2022

1. osa Ke 10.11. tai To 17.3. klo 13:00 – 14:30

 • Apteekkiasiakkaan maailma ja kuinka asiakaskokemukseen vaikutetaan?
 • Myynnin seitsemän vitsauksen taklaus → asenne ratkaisee!
 • Onnistuneen vuorovaikutuksen avaimet
 • Tyrkkymyynnistä kohti arvomyyntiä ja tavoitteellista ajattelua
 • Eihän hyökätä kimppuun? Itsehoitoasiakkaan kohtaaminen → ensivaikutelman luominen, kartoitus ja oikeat kysymykset, rohkea suosittelu ja asiantuntijuuden hyödyntäminen

→ Välitehtävä: Kartoitus ja rohkea tarjoaminen itsehoidossa

2. osa Ke 17.11. tai Pe 25.3. klo 13:00 – 14:00

 • Oman aktiivisuuden merkitys → asiantuntijan vapaus ja vastuu
 • Elämää kuplissa → asiakkaat ja lääkkeet
 • Reseptiasiakkaan proaktiivinen kohtaaminen → ensivaikutelma, kartoitus, varmistava neuvonta ja taito suositella tyylillä
 • Mitä luulen viestiväni? → positiivista asiakasviestintää haastavissakin tilanteissa!
 • Myyntikammon taklaaminen ja hyvät vinkit lisämyyntiin

→ Välitehtävä: Proaktiivinen reseptipalvelu

3. 0sa To 25.11. tai Ke 30.3. klo 13:00 – 14:30

 • Ihmisten erilaisuuden haastava rikkaus ja taito mukauttaa omaa reagointia
 • Luottamuksen elementit vuorovaikutuksessa ja rakentava konflikti
 • Kampanjamyynnin helppous ja markkinointi myynnin tukena
 • Tavoitteista totta → millainen on hyvä ja motivoiva tavoite itselleni?
 • Oman työn kuormittavuuden hallinta → palautusosaamisella huippusuorituksiin

→ Oman tavoitteen asettaminen ja kampanjamyynti

Koulutuksen kohderyhmä

Koko apteekin henkilöstö farmaseuttioppilaasta kokeneeseen apteekkariin! Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat syventää myynti- ja asiakaskohtaamistaitojaan. Koulutuksessa on paljon käytännön vinkkejä myös tekniselle henkilöstölle. Hyvän asiakaskokemuksen luominen ja asiantuntijan kyky tehdä arvomyyntiä ovat taitoja, joissa jokainen apteekkityön ammattilaisen kannattaa
jatkuvasti kehittyä!

Aikataulu

Syksyn ryhmä
Ke 10.11. Klo 13:00 – 14:30
Ke 17.11. Klo 13:00 – 14:30
To 25.11. Klo 13:00 – 14:30

Kevään ryhmä
To 17.3. Klo 13:00 – 14:30
Pe 25.3. Klo 13:00 – 14:30
Ke 30.3. Klo 13:00 – 14:30

3 x 1,5 h etäkoulutus
Osioiden välissä asiakastilanteissa testattavat välitehtävät.

Hinta

290 € hlö (+ alv.) Kysy ryhmäalennuksista.

Ilmoittautuminen

maisa@valmennusverstas.fi
0400 435542

Koulutuksen hyödyt

VV

Valmentaja

Maisa Durchman on kokenut myynnin, asiakaskokemuksen ja näiden johtamisen valmentaja; valmennettuja apteekkeja ja apteekkien esimiehiä on jo useita satoja. Valmennuksissa kaikki aiheet kytketään apteekin arkeen ja asiakastilanteisiin.

Maisaa pidetään innostavana, empaattisena ja käytännönläheisenä valmentajana, jolle valmennettavien onnistuminen ja työtehtävissä kehittyminen on sydämen asia. Maisan motto on ”tehdään tosissaan, mutta ei liian vakavissaan!” Asiakaskokemusta, myyntiä ja niiden johtamista oppii parhaiten ilon kautta!

Valmennusverstas järjestää myynnin koulutuksia apteekkien henkilöstölle.

Maisa Durchman
0400 435 542

Pirkko Sorto
0400 744 623

Kirsi Kaunisvesi
040 833 4072

Scroll to Top