DiSC® -analyysi on avain parempaa vuorovaikutukseen

Everything DiSC® -analyysi on käyttäytymisprofiloinnin työkalumme, joka sanoittaa erilaisuutta sekä kehittää organisaation sisäistä dynamiikkaa ja vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Se on markkinoiden tutkituin ja kehittynein DiSC-tyyppinen vuorovaikutusprofiili.

Everything DiSC -profiilit ovat Suomen oloihin validoituja, tieteellisesti tutkittuja henkilöprofiileja, jotka hyödyntävät tämän päivän psykometriikkaa. Ne havainnollistavat erilaisia käyttäytymistyylejä ja toimivat konkreettisina työkaluina, kun käsitellään ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita.

Profiilit vahvistavat valmennuksen henkilökohtaisuutta ja luovat edellytykset todelliselle muutokselle. Käytämme niistä kolmea erilaista: vuorovaikutusprofiili sanoittaa erilaisuutta ja auttaa parantamaan ihmisten välistä kommunikaatiota. Johtajuusprofiili mahdollistaa oman johtamistavan vertailun maailman parhaisiin johtamistyyleihin ja konfliktiprofiili lisää itsetuntemusta ja auttaa ymmärtämään henkilökohtaista toimintaa konfliktitilanteissa.

Everything DiSC®-vuorovaikutusprofiili

Analyysin perusteella tehdyt toimintatyylikuvaukset antavat suoria ja konkreettisia ohjeita siitä, miten toimintaa tulisi mukauttaa tilanteen mukaan.

 • Mikä on itselleni ominaista käyttäytymistä vuorovaikutustilanteissa?
 • Miksi toisten kanssa yhteistyö sujuu, kun taas toisten toimintaa on välillä vaikea ymmärtää?
 • Missä asioissa ja miten voin kehittyä, jotta vuorovaikutus paranee?
 • Miten minun tulee mukauttaa omaa toimintaani?

Everything DiSC®-johtajuusprofiili

Henkilökohtainen johtajuusprofiili koostuu vuorovaikutustapaa kuvaavasta DiSC-tyylistä sekä prioriteeteistä, jotka kuvaavat niitä asioita, joita pidämme tärkeänä ja joihin suuntaamme johtajina voimavarojamme.

 • Mikä on oma johtamistyylini?
 • Millainen vaikutus toimintatavoillani on muihin ihmisiin?
 • Missä asioissa voin kehittyä?
 • Osaanko mukauttaa johtamistyyliäni tilanteen mukaan?

Everything DiSC®-konfliktiprofiili

Konfliktiprofiili kuvaa sekä tuhoavaa että rakentavaa käyttäytymistä, opettaa hallitsemaan konfliktitilanteita ja auttaa luomaan henkilökohtaisen toimintamallin konfliktitilanteita varten. Profiili antaa ratkaisut siihen, kuinka valjastetaan ristiriidat tuottoisaksi yhteistyöksi.

 • Millainen automaatiokäyttäytyminen on itselleni ominaista konfliktitilanteissa ja mitkä ovat vuorovaikutusta tuhoavia reagointitapoja?
 • Miten voin itsetuntemuksen kautta tunnistaa edelliset automaatiot?
 • Millainen vaikutus toimintatavoillani on muihin ihmisiin?
 • Miten voin muotoilla automaatiot uudelleen niin, että konfliktista tulee rakentava ja eteenpäin vievä voimavara?

Itsetuntemus on myös avain onnistuneisiin kohtaamiseen asiakkaiden ja henkilökunnan kunnan kanssa.

Maisa

Ps. Kerron mielelläni lisää DiSC®-analyysistä ja sen positiivisilta vaikutuksista työilmapiiriin ja tulokseen. Ota yhteyttä!

Jaa artikkeli

Lue myös nämä!

Myyntityöhön liittyvät ajatusvinoumat top 4

Myyntityöhön liittyvät ajatusvinoumat top 4 …ja totuus niiden takana Myynti on tuputtamista On niin kiire, ettei ehdi Me ollaan tämmöinen reseptiapteekki Myynti on vaikeaa 1.

Tunteita ja hintamielikuvia!

Hinnoilla on hankala apteekissa kilpailla, eikä asiakkaan näkökulmasta parin rahan eroa välttämättä edes huomata. Kuluttajakäyttäytymisessä puhutaankin hintamielikuvasta. Tutkimukset osoittavat, että kuluttajat harvoin muistavat juuri ostamansa

Scroll to Top