Koulutukset

Toiveiden ja tarpeiden mukaiset koulutukset apteekeille

Jokainen Valmennusverstaan koulutus räätälöidään asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi. 

Ota yhteyttä niin jutellaan sinun tarpeistasi. 0400 435 542/Maisa

VV

Yleensä valmennusprosessi menee seuraavaa polkua pitkin.

1. Nykytilan analyysi

Onko henkilökunta aktiivisena asiakaspalvelussa? Muistetaanko kartoittaa asiakkaan todelliset tarpeet? Tarjotaanko rohkeasti parhaita ratkaisuja?

Palvelupolun tarkalla havainnoinnilla huomaamme nopeasti palvelun kontaktipisteiden ja palvelutuokioiden heikot lenkit ja pääsemme kiinni juuri niihin kohtiin.

2. Koulutuksen suunnittelu

Suunnittelemme jokaisen koulutuksen erikseen, apteekin erityispiirteet ja henkilöstön toiveet huomioiden. Apteekin johto osallistuu koulutukseen ja erityisesti proviisoreista tehdään aktiivisia myynnin ja palvelun esimiehiä. Ei ainoastaan lukuja seuraamalla, vaan ihmisiä johtamalla.

3. Koulutuspäivät

Koulutamme paikan päällä, jotta koulutuksistamme saa täyden tehon ja opit siirtyvät nopeasti käytäntöön. Koulutus tapahtuu omassa apteekissa aitoja asiakastilanteita hyödyntäen. Kukaan ei voi piiloutua kenenkään selän taakse. Valmentajiemme tärkeimmät työkalut ovat työn ilo, henkilökohtainen koutsaus sekä positiivinen, lämmin ote kohtaamisiin.

4. Kertaus

Aina silloin tällöin on hyvä muistutella mieliin jo opitut, osin ehkä arjessa jo unohtuneet asiat.
Kertauspäivillä nostamme aktiivisuuden jälleen keskiöön. Katsotaan yhdessä, mihin on päästy ja mitä voi vielä treenata. 

”Aina tehdään tosissaan, muttei koskaan vakavana”
Maisa

VV

Koulutusten tavoitteet

Rakennamme valmennuskokonaisuudet aina kokemuksemme, havaintojemme ja apteekin toiveiden pohjalta.

OTC & vapaakaupan myynnin kasvattaminen eettisesti kestävästi

 • Tehdään lisämyynnistä luonnollinen osa henkilökunnan päivittäistä työtä.
 • Opitaan kartoittamaan asiakkaan todelliset tarpeet.
 • Hyödynnetään omaa asiantuntijuutta ja tuotetietoutta myös reseptitiskissä.

 Asiakastyytyväisyyden lisääminen

 • Opitaan palvelemaan asiakkaat yksilöllisesti ja luontevasti, lisätään asiakkaiden luottamusta ja sitoutumista.
 • Saadaan tasalaatuisuutta ja syvyyttä kaikkiin asiakaskohtaamisiin.

Työn merkityksellisyyden vahvistaminen

 • Hyödynnetään henkilöstön osaamista entistä laajemmin.
 • Kehitetään asiakaspalvelutilanteiden ongelmanratkaisukykyä ja opitaan tukemaan asiakkaan kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia.
 • Panostetaan hiljaisen tiedon hyödyntämiseen ja onnistumisten huomioimiseen.

Apteekin myynnin johtamiseen panostaminen

 • Annetaan selkeät työkalut yksilöiden ja ryhmän päivittäiseen johtamiseen.
 • Nostetaan johtamisen keskiöön laadukkaan, sisältörikkaan ja ripeän palvelun kehittäminen.
 • Luodaan apteekkiin jatkuvaa harjoittelukulttuuria hyvän johtamisen avulla.

BONUS: Koulutukset ovat kustannustehokkaita ja toimivia.

 • Lähikoulutusmetodilla henkilöstöä ei tarvitse irrottaa päivittäisestä työvuorosta erilliseen valmennukseen.
 • Lisämyyntiä jo ensimmäisestä koulutuspäivästä lähtien.

Näin se toimii! Katso video!

Esitehtävä koulutukseen osallistuville

Oletko jo tulossa koulutukseen? Onneksi olkoon. Täytähän tämä esitehtävälomake, niin saat koulutuksesta kaikki irti.

Valmennusverstas järjestää myynnin koulutuksia apteekkien henkilöstölle.

Maisa Durchman
0400 435 542

Pirkko Sorto
0400 744 623

Kirsi Kaunisvesi
040 833 4072

Scroll to Top