Parhaaksi ei tulla vain lupauksia antamalla

Apteekin tehtävänä on lain mukaan sekä resepti- ja itsehoitolääkkeiden toimittaminen asiakkaille että lääkeneuvonta. Lääkkeiden toimitus ja lääkeneuvonta sujuvatkin apteekeissa mallikkaasti, jotkin apteekit jopa toimittavat lääkkeitä verkossa suoraan asiakkaille kotiin. Parantamisen varaa sen sijaan on asiakkaan kokonaishyvinvoinnin huomioimisessa ja kannustamisessa sen ylläpitoon. 

Apteekkariliiton määrittelemissä apteekin eettisissä ohjeissa korostuu myös rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Terveyttä ja hyvinvointia on haastava, ellei mahdoton tukea ilman aktiivista keskustelua ja asiakkaan tilanteen kartoitusta.

Kolmas tavoite on apteekin itsensä määrittelemä, se voi olla kirjattuna apteekin strategiaan ja/tai sloganiin ja kuulua vaikka ”Kirkonkylän parasta apteekkipalvelua.” Mutta mitä se tarkoittaa käytännössä?

Kannustankin nyt jokaista Suomen apteekkaria lukaisemaan oman strategian ajatuksella läpi ja miettimään omaa toimintaa ja seuraavia kysymyksiä.

  • Saavatko asiakkaamme riittävästi lääkeneuvontaa?
  • Onko lääkeneuvontamme kokonaisvaltaista ja henkilökohtaista?
  • Edistämmekö toiminnallamme asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia?
  • Kannustammeko apteekissamme keskusteluun asiakkaan terveydestä?
  • Hyödynnämmekö mahdollisuudet lisämyyntiin?
  • Panostammeko tavoitteellisiin mikrokohtaamisiin ja asiakkaan sitouttamiseen?
  • Ovatko kohtaamiset merkityksellisiä?
  • Kuinka oman apteekkimme strategia toteutuu?
  • Onko asiakaslupauksemme totta?

Parhaaksi ei tulla vain lupauksia antamalla. Parhaaksi tullaan lupauksia lunastamalla.

Maisa

ps. Kevään koulutukset myydään nyt. Tehdään lisämyyntiä, motivoidaan henkilöstöä ja vahvistetaan asiakaskokemuksia.

Jaa artikkeli

Lue myös nämä!

Myyntityöhön liittyvät ajatusvinoumat top 4

Myyntityöhön liittyvät ajatusvinoumat top 4 …ja totuus niiden takana Myynti on tuputtamista On niin kiire, ettei ehdi Me ollaan tämmöinen reseptiapteekki Myynti on vaikeaa 1.

Tunteita ja hintamielikuvia!

Hinnoilla on hankala apteekissa kilpailla, eikä asiakkaan näkökulmasta parin rahan eroa välttämättä edes huomata. Kuluttajakäyttäytymisessä puhutaankin hintamielikuvasta. Tutkimukset osoittavat, että kuluttajat harvoin muistavat juuri ostamansa

Scroll to Top